مسابقات عکاسی۱۳۹۷/۱۰/۱ ۱:۳۹:۴۶

مسابقات عکاسی حرفه ای

میتوانید همزمان در چند مسابقه شرکت کنید.

ارسال آثار در مسابقات نامحدود است.

(عکس ها باید تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند)

موضوع : پرتره

پایان مسابقه : ۳۰ آذر

جایزه : ۱۵۰,۰۰۰ تومان

مسابقه تمام شد

ورود به مسابقه

موضوع : باران

پایان مسابقه : ۳۰ آبان

جایزه : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

مسابقه تمام شد

ورود به مسابقه

موضوع : سایه ها

پایان مسابقه : ۳۰ آبان

جایزه : ۱۵۰,۰۰۰ تومان

مسابقه تمام شد

ورود به مسابقه

موضوع : سیاه و سفید

پایان مسابقه : ۳۱ شهریور

جایزه : ۱۵۰,۰۰۰ تومان

مسابقه تمام شد

ورود به مسابقه

موضوع : شب

پایان مسابقه : ۳۰ مهر

جایزه : ۱۵۰,۰۰۰ تومان

مسابقه تمام شد

ورود به مسابقه
برای مشاهده لیست مسابقات برای عکاسان حرفه ای کلیک کنید

مسابقات عمومی

( برای مبتدیان )

میتوانید همزمان در چند مسابقه شرکت کنید.

ارسال آثار در مسابقات نامحدود است.

(عکس ها باید تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند)

موضوع : دوچرخه من

پایان : ۳۰ آبان

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مسابقه تمام شد

ورود به مسابقه

موضوع مسابقه : زیبایی های طبیعت

پایان : ۳۱ شهریور

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مسابقه تمام شد

ورود به مسابقه

موضوع : ماشین من

پایان : ۳۰ مهر

جایزه : ۱۵۰,۰۰۰ تومان

مسابقه تمام شد

ورود به مسابقه
برای مشاهده لیست مسابقات برای عکاسان مبتدی کلیک کنید